เกี่ยวกับเรา

หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา

บริษัท โตชิโน ซัพพลาย จำกัด (TOSHINO)

ผู้ผลิตและจำหน่าย ปลั๊กไฟ ปลั๊กแปลง ล้อไฟ
และรับประกันสินค้าตลอดอายุ การใช้งาน

บริษัท โตชิโน ซัพพลาย จำกัด (TOSHINO) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 เป็นบริษัทฯที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านอุปกรณ์ไฟฟ้า กลุ่มรางปลั๊กไฟ ปลั๊กเดินทาง และปลั๊กต่อพ่วงใช้งานภายในและนอกอาคารรายแรกๆของประเทศไทย นอกจากนี้ เรายังพัฒนากลุ่มล้อเก็บสายไฟที่ใช้กับอุตสาหกรรม กลุ่มไฟส่องสว่าง และอีกมากมายเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตผู้บริโภค เน้นการทำเรื่องยาก ให้เป็นเรื่องง่าย ภายใต้ concept “Living Simplictiy ” (TOSHINO)

กว่า 30 ปีที่ผ่านมา เราใส่ใจทั้งด้านคุณภาพสินค้าและบริการ อีกทั้งยังสร้างความ สัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรทางการค้าเรื่อยมาจนเป็นที่ยอมรับ และมีสินค้าวางจำ หน่ายครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในปี พ.ศ 2557 TOSHINO ได้ก่อตั้งโรงงานขึ้นในจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับพื้น ที่บริษัท กว่า 10,000 ตารางเมตร เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการผลิตให้เพียงพอต่อ ความต้องการ และรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าในระดับสากล ตั้งแต่ขั้นตอนการ เลือกวัตถุดิบ การผลิต การขาย วิจัยและพัฒนา(R&D)และการบริการหลังการขาย

รางวัลและเกียรติบัตรที่ได้รับ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทางบริษัทได้รับรางวัลและการยกย่องได้แก่


best

ปี 2011

เกียรติบัตรจากคณะกรรมการ การส่งเสริมการลงทุน BOI

bes2t

ปี 2012

รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลธุรกิจยอดเยี่ยม Business Excellence Awards

best3

ปี 2017

เกียรติบัตร มาตรฐานการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รับจดหมายอัพเดทข่าวสาร


Back to Top