ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

หัวหน้าการตลาด : 1 อัตรา

 • เพศชายหรือหญิง วุฒิปริญญาตรีทั่วไปหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป
 • มีความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี

เซลล์ต่างประเทศ : 1 อัตรา

 • เพศชาย
 • วุฒิปริญญาตรีทั่วไปหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • อายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป

เซลล์ออนไลน์ : 1 อัตรา

 • เพศชายหรือหญิง วุฒิ ปวชขึ้นไป-ปริญญาตรี
 • อายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีความเข้าใจ Social Media เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี

เซลล์นิคมอุตสาหกรรม : 2 อัตรา

 • เพศชายหรือหญิง วุฒิปริญญาตรีทั่วไปหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • มียานพาหนะเป็นของตัวเอง

ธุรการงานคลังสินค้า : 2 อัตรา

 • เพศหญิง วุฒิปริญญาตรีทั่วไปหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุตั้งแต่ 22 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

พนักงานขับรถกระบะ : 6 อัตรา

 • เพศชาย
 • อายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
 • มีใบอนุญาตขับขี่
 • ไม่เคยต้องคดีใดๆ

พนักงานรถจักรยานยนต์ : 2 อัตรา

 • เพศชายหรือหญิง
 • อายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
 • มีใบอนุญาตขับขี่
 • ไม่เคยต้องคดีใดๆ

พนักงานติดรถ : 10 อัตรา

 • เพศชาย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
 • ไม่เคยต้องคดีใดๆ
 • พนักงานค่าแรงรายวัน

พนักงานคลังสินค้า : 20 อัตรา

 • เพศชายหรือหญิง
 • อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
 • ไม่เคยต้องคดีใดๆ
 • พนักงานค่าแรงรายวัน
xfe

สวัสดิการบริษัท

 • เบี้ยขยัน
 • พักร้อนประจำปี (มีปรับเพิ่มตามอายุงาน)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลบิดามารดาและบุตร
 • วันหยุดพิเศษพิธีการสำคัญ
 • เงินช่วยเหลือพิธีการสำคัญ
 • รางวัลพนักงานดีเด่น
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)

สนใจสมัครด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายบุคคล โทร. 02-8647433-5 และ 02-4125620

Back to Top