D8610


กระดิ่งรุ่น D8610 รองรับระยะห่างได้ไกลสูงสุด 80 เมตร เสียง Polyphonic 32 เสียง

คุณสมบัติ

  • ชุดกระดิ่งไร้สาย ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา
  • เลือกเปลี่ยนเสียงแบบ Polyphonic ได้ 32 เสียง
  • สามารถปรับความดังของเสียงกริ่งได้ 3 ระดับ
  • รับ-ส่งสัญญาณได้ในระยะสูงสุด 80 เมตร (สำหรับที่โล่ง)
  • มีไฟ LED ที่ตัวรับสัญญาณ เมื่อมีการกดกริ่ง
  • ตัวรับสัญญาณ ใช้ถ่าน AA จำนวน 2 ก้อน (ไม่รวมมากับสินค้า)
  • ตัวส่งสัญญาณ ใช้ถ่านขนาด A23 12 V จำนวน 1 ก้อน (รวมมากับตัวเครื่อง)

COOKIES D SERIES

กระดิ่งรุ่น D8610 รองรับระยะห่างได้ไกลสูงสุด 80 เมตร เสียง Polyphonic 32 เสียง

Modelรายละเอียด
D8610กระดิ่งไร้สายใช้ถ่าน

สินค้าในหมวดเดียวกัน

D008

รองรับระยะห่างได้ไกลสูงสุด 80 เมตร เสียง Polyphonic 32 เสียง

D8610

รองรับระยะห่างได้ไกลสูงสุด 80 เมตร เสียง Polyphonic 32 เสียง

D9688

รองรับระยะห่างได้ไกลสูงสุด 80 เมตร เสียง Polyphonic 32 เสียง

E-288WH

อุปกรณ์กระดิ่งรีโมทไร้สาย รุ่น E ไม่ต้องต่อสายไฟให้ยุ่งยาก

H-518WH

อุปกรณ์กระดิ่งรีโมทไร้สาย รุ่น H ไม่ต้องต่อสายไฟให้ยุ่งยาก
Back to Top