DE-204


ปลั๊กแปลงพกพา คุณสมบัติ 4in1 รองรับขาในฝั่งยุโรปและเอเชีย ใช้งานสะดวก มีระบบป้องกันไฟกระชาก และม่านนิรภัยป้องกันไฟดูด

คุณสมบัติ

  • ระบบป้องกันอันตรายจากไฟกระชาก
  • เต้ารับนานาชาติ
  • ม่านนิรภัยป้องกันนิ้วมือผู้ใช้สัมผัสแผ่นทองเหลืองด้านใน
  • ไฟแสดงสถานะ

DE-204_R_PACK

4 IN 1 TRAVEL ADAPTER WITH SURGE PRO

ปลั๊กแปลงพกพา คุณสมบัติ 4in1 รองรับขาปลั๊ก ฝั่งยุโรปและเอเชีย

CNINA AUS NEW ZEALAND

China, Australia, New Zealanda

EUROPE INDONESIA THAILAND

Europe, Indonesia, Thailand

JAPAN TAIWAN THAILAND USA CANADA PHILLIPPINES

Japan, Taiwan, Thailand, USA , Canada, Philippines

UK HONGKONG SINGAPORE MALAYSIA

UK, Hong Kong, Singapore, Malaysia

Modelรายละเอียด
DE-2044 in 1 Travel adaptor

สินค้าในหมวดเดียวกัน

DE-204

รองรับขาในฝั่งยุโรปและเอเชีย ใช้งานสะดวกมีระบบป้องกันไฟกระชาก และม่านนิรภัยป้องกันไฟดูด

DE-205

เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทาง ชอบความสะดวก รองรับอุปกรณ์ ไอที ด้วยช่องชาร์จUSB ขนาด 1A

DE-206

ปลั๊กแปลงรุ่นนี้ ถูกพัฒนามาจากการคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ โดยเพิ่มระบบ Surge 

DE-209

เหมาะสำหรับผู้ที่ชองเดินทาง และความสะดวกคล่องตัวขาปลั๊กสามารถถอดเปลี่ยนใช้งานตามแต่ละประเทศได้

DE-PT2U

 เหมาะสำหรับนักเดินทางขาปลั๊กสามารถถอดเปลี่ยนได้ ใช้งานได้ครอบคลุมเกือบทุกประเทศ
Back to Top