โครงการปันน้ำใจเพื่อสังคม No.2

ณ.โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

กิจกรรมดีๆที่ร่วมพลังความสามัคคีมาช่วยพัฒนาพื้นที่และเติมเต็มสิ่งของขาดแคลนให้กับน้องๆผู้ยากไร้อุปกรณ์การเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก

LET”S CHILL #4 ถอดปลั๊กไปเขาใหญ่