รู้หรือไม่ เครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านกินไฟประมาณกี่วัตต์

💬เราควรจะทราบว่า เครื่องใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าหรือกินไฟเท่าไหร่ โดยสังเกตคู่มือการใช้งาน หรือแถบป้ายที่ติดกับเครื่องใช้ไฟฟ้า(Nameplate) ที่เขียนว่า กำลังไฟฟ้า มีหน่วยเป็นวัตต์ (Watt) 
ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้ามีจำนวนวัตต์มาก ก็กินไฟมากตามไปด้วย

🔷3ข้อควรปฏิบัติในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย🔷
 เลือกรางปลั๊กไฟให้เหมาะกับการใ้ช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้านั้น

ก่อนใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ผู้ใช้ต้องอ่านและ ศึกษาคู่มือแนะนำการใช้งานให้เข้าใจ และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

เมื่อจะเสียบปลั๊กใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า จะต้องดูให้แน่ใจก่อนว่า สวิตช์ของเครื่องไม่ได้เปิดอยู่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายจากประกายไฟขณะเสียบ